Site Loader

Zonnepark Abdissenbosch in Landgraaf is officieel geopend. De zonneweide met 30.000 zonnepanelen is een zogenaamd natuurinclusief zonnepark waarbij lokale natuurorganisaties intensief betrokken zijn geweest. Natuur- en Milieufederatie (NMF) Limburg heeft deelgenomen aan de Meedenkgroep Abdissenbosch, waarin ook omwonenden vertegenwoordigd waren om mee te denken over de inrichting van het park.

Voormalige vuilstort
Het zonnepark is een project van Bodemzorg Limburg en ligt op de voormalige vuilstortplaats in Landgraaf, bekend als Het Kreupelbusch. Unisun Energy is de bouwer en de beheerder van het zonnepark.

Zonnepark Abdissenbosch levert al vanaf juni stroom, maar de officiële opening vond mede door het coronavirus nu pas plaats. De officiële openingshandeling werd verricht door waarnemend burgemeester Jan Schrijen. De 30.000 zonnepanelen leveren jaarlijks circa 12 miljoen kilowattuur elektriciteit, vergelijkbaar met een jaarlijks verbruik van circa 3.000 huishoudens.

Tussen 2 natuurgebieden
Abdissenbosch ligt tussen 2 natuurgebieden in, namelijk de Brunssummerheide in Nederland en de Teverener Heide in Duitsland. Aan de westzijde van het park wordt een ecoduct gerealiseerd om deze 2 Natura 2000-gebieden met elkaar te verbinden. Het zonnepark zelf is circa 12,5 hectare groot met 7,5 hectare zonnepanelen en 5 hectare – oftewel 40 procent – natuur.

Het zonnepark fungeert als leefgebied voor diverse soorten dieren, zoals de gladde slang, de levendbarende hagedis, de hazelworm, de rugstreeppad en de vinpootsalamander. In het park zullen in de komende maanden een aantal inrichtings- en beheermaatregelen worden getroffen, gericht op het verbeteren van het leefgebied van onder meer deze soorten. Bijvoorbeeld het realiseren van geleidelijke overgangen van korte, grazige vegetaties naar hoog opgaande beplantingen. Daarnaast zullen op diverse plekken in het park takkenhopen en boomstronken worden aangebracht als schuilgelegenheid. Verder worden delen van het terrein ingezaaid met een kruidenrijk mengsel, worden er kasten geplaatst voor wilde bijen en vindt er extensieve begrazing plaats met schapen.

Recreatie
Het zonnepark bestaat uit 2 delen die worden gescheiden door een waterpartij (zie onderstaande figuur). Om deze 2 delen heen komen wandelpaden. Met de Meedenkgroep Abdissenbosch is ook een aantal afspraken gemaakt over extra investeringen in natuur, landschap en recreatie.

Er worden picknicksets, banken, informatiepanelen en afvalbakken geplaatst en er zal een uitkijkheuvel worden gerealiseerd.

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *